Planer om kortreist oppvarming på Val

Lørdag den 30. november hadde styret for Val skoler AS møte. Det var flere saker som lå på bordet til behandling denne dagen. En av sakene var om det skulle gis klarsignal til bygging av flisfyringsanlegg på Val. Dette forslaget støtter styret under forutsetning av støtte fra Innovasjon Norge.

Eiendomsavdelingen ved Val har over tiden sett på muligheten til å bygge et eget flisfyringsanlegg ved Val. Kostnadsrammen for prosjekter er ca 5 millioner kr. Her kan man få støtte fra Innovasjon Norge på inntil 45%. Nå med styrets støtte er det nå klart for å sende søknad dit om støtte. Målet er nå få satt det første spadetaket i jorden i løpe av våren sier avdelingsleder for eiendom på Val, Ommund Tveit.

Tveit som også er skogbrukslærer, ser også muligheter til å bruke dette anlegget i undervisningen sin. Det er viktig å vise at det finnes alternativ bruk av skogen. Mye av flisa som skal brukes i anlegget skal hentes fra egen skog. Heller ikke uaktuelt at andre fag kan bruke dette flisfyringsanlegget i sin undervisning.

Med dette prosjekt vil vi få kortreist oppvarming av de fleste bygningene på tunet(internatet), skolebygget, idrettshallen og det planlagte bygget til grunnskolen. Med den store boligmassen som er her på Val ser man for å spare 250 000 kr i året i oppvarmings utgifter. For å romme både fyrkjel og flislager trengs det ca 500 m2, som etter planen skal bygges på den gamle maskinhallen.

Ved å bygge dette flisfyringsanlegget vil det også være starten for å få støtte til å bygge ut andre energikilder ved Val. Kravet for å få støtte til å bygge ut f.eks solcelle anlegg er at det først er blitt gitt tilskudd til flisfyringsanlegg. Eiendomsavdelingen her på Val ser for seg flere kilder innenfor fornybarenergi som kan utnyttes i åra framover.

Avdeligsleder for eiendom på Val Ommund Tveit hviser hvor fykjel og lager for flis skal bygges.