Ledig stilling – Tømrer

Val skoler er en friskole som ligger i Nærøy kommune i Ytre Namdal. Skolen er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Vi har ca 145 elever på videregående, 10 elever på den nystartede barneskolen og ca 60 ansatte. De aller fleste elevene bor i internatet. Skolen gir opplæring innen naturbruk, med fordypning i landbruk, hestefag og akvakultur. Skolens visjon er at Val bidrar til positiv utvikling av hele mennesket. Se for øvrig www.valskoler.no for nærmere informasjon.  

Skolen har mange bygninger og et stort uteareal. Det er ca fire faste stillinger i eiendomsavdelingen.
I tillegg leies det inn en del spesialtjenester og sesonghjelp.
Skolen er inne i en utbyggingsperiode, med et større tilbygg, flisfyringsanlegg og ikke minst nytt skolebygg for barne- og ungdomsskolen. Skolen står selv for tømrerarbeidet i alle disse prosjektene.

Vi søker nå etter:

Tømrer

Stillingene er i utgangspunktet et engasjement i 100 % frem til høsten 2021. Forlengelse kan bli aktuelt dersom det blir oppgaver for det.

Arbeidsoppgavene er tømrerarbeid på prosjektene som er nevnt over. Det kan også bli aktuelt at de som tilsettes bidrar i andre utbyggings- og oppussingsprosjekter. De som tilsettes vil jobbe sammen med skolens faste tømrer og øvrige ansatte på avdelingen og skolen for øvrig.

Vi søker primært etter personer som har fagbrev som tømrer. Annen bakgrunn kan vurderes, så vel som andre relevante fagbrev for slike prosjekter. Arbeidserfaring og forståelse for oppgavene vil bli vektlagt.

Val videregående skole bygger sin virksomhet på kristen tro og driver arbeidet sitt i samsvar med grunnreglene for Norsk Luthersk Misjons­samband som eier skolen. Den som ansettes bør dele skolens kristne livssyn og kunne fremme formålet. Søkere må kunne gi opplysninger om dette, jfr AML §§ 13-3 og 13-4. Den som blir tilsatt i stilling på skolen må legge frem tilfredsstillende politiattest, jfr. Friskolelova § 4-3.

Skolen kan være behjelpelig med bolig.
Tiltredelse snarest eller etter avtale. Senest sommeren 2020.
Lønn etter regulativ og avtale.
Søknadsfrist er snarest.
Kontaktperson for stillingen er avdelingsleder Ommund Tveit, tlf 917 95 484/otveit@val.vgs.no

Søknad sendes:
Val skoler, Hestvikvegen 73, 7970 Kolvereid
eller til: post@val.vgs.no