Ledig stilling som kjøkkenleder

 

Val skoler er en friskole som ligger i Nærøy kommune i Ytre Namdal. Skolen er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Vi har ca 150 elever på videregående, 10 elever på barneskolen og 60 ansatte. De aller fleste elevene bor i internatet. Videregående gir opplæring innen naturbruk, med fordypning i landbruk, hestefag og akvakultur. Skolens visjon er at Val bidrar til positiv utvikling av hele mennesket. Se for øvrig www.val.vgs.no for nærmere informasjon.

Skolen fikk nytt kjøkken i 2014. Der tilberedes det fire måltider på ukedagene og tre i helgene til elevene som bor på internatet. Det er også en del ansatte som spiser i matsalen, samt at det er noe servering til andre arrangement på skolen. Det er syv ansatte på kjøkkenet, de har varierende stillingsstørrelser. Til å lede dette arbeidet søker vi nå etter: 

Kjøkkenleder

Kjøkkenleder organiserer den daglige driften av kjøkkenet og har personal- og resultatansvar. Kjøkkenleder har også ansvaret for internkontroll og HMS. Rette person vil også se etter muligheter for å utvikle avdelingen videre innenfor handlingsrommet vårt. Den vesentligste delen av arbeidstiden vil ellers gå med til praktisk arbeid på kjøkkenet.

Vi søker primært en som har utdanning som kokk eller har annen relevant bakgrunn. Noe praktisk erfaring fra storkjøkken er en fordel. Det samme er det om du har ledererfaring eller erfaring fra internatskole. Ellers vil personlige egenskaper bli vektlagt. Det må regnes med noe sosialpedagogisk arbeid.

Val skoler bygger sin virksomhet på kristen tro. Den som ansettes må kunne identifisere seg med og arbeide i tråd med dette. Verdidokumentet for NLMs skoler ligger til grunn for stillingen og søkere må kunne gi opplysninger ut fra Arbeidsmiljøloven §§ 13-3 og 13-4.
Den som blir tilsatt i stilling på skolen må legge frem politiattest, jfr. Friskolelova § 4-3.

Søknadsfrist er 14. februar. 

Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til avtaleverk.
Pensjonsavtale i Statens Pensjonskasse.
Skolen kan være behjelpelig med å skaffe bolig.
Tiltredelse etter avtale.

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte avdelingsleder Jofrid Sørbø,
tlf 991 57 469 eller e-post jsorbo@val.vgs.no
Se ellers www.val.vgs.no

Søknad sendes til post@val.vgs.no eller Val videregående skole, 7970 Kolvereid.