Ledig stilling: Miljøarbeider

Val videregående skole er eid av NLM og ligger i Nærøy kommune i Ytre Namdal. Skolen har ca. 140 elever, godt utbygde driftsavdelinger, internat og gir opplæring innen naturbruk. Vi har fordypning i akvakultur, hest og landbruk. Elevene kan også få studiekompetanse ved å gå på skolen. Skolen har også en grunnskole på området. Skolens visjon er at Val bidrar til positiv utvikling av hele mennesket. Se for øvrig www.val.vgs.no for nærmere informasjon.

Det er ca 130 plasser i internatet. De aller fleste elevene bor på skolen, mange i hele uka. Skolen jobber målrettet for at elevene skal ha gode tilbud på kveldstid, både sosialt og i det kristne arbeidet.

Vi søker nå etter:

Miljøarbeidere – ettåringer for skoleåret 2020-2021

Vi søker etter to til tre miljøarbeidere på «ettåringsvilkår», som kan støtte miljøarbeidet for elevene.
Arbeidet består i å legge til rette for aktiviteter, turer, delta i det kristne arbeidet, holde kontakt med enkeltelever, praktiske oppgaver i forbindelse med internatdriften og mye annet spennende.

Man må regne med at en betydelig del av arbeidet foregår om kvelden og noe i helgene.

Stillingen kan eventuelt kombineres med andre oppgaver ved skolen eller med studier.
Dersom det er ønskelig, så kan hoveddelen av stillingen være andre oppgaver som biltransport av elever i området og å kunne bidra der det er behov i forbindelse med for eksempel sykefravær mm.

Arbeidstiden følger skoleåret.

Vi søker personer som fungerer og trives godt sammen med andre ungdommer. Du må ha fullført videregående skole og gjerne også et år på bibelskole eller lignende.
Erfaring fra internatskole er en fordel.

Val videregående skole bygger sin virksomhet på kristen tro og driver arbeidet sitt i samsvar med grunnreglene for Norsk Luthersk Misjonssamband som eier skolen. Den som ansettes må kunne arbeide i tråd med skolens kristne målsetning. Søkere må kunne gi opplysninger om dette, jfr AML §§ 13-3 og 13-4. Den som blir tilsatt i stilling på skolen må legge frem tilfredsstillende politiattest, jfr. Friskolelova § 4-3.

Skolen kan være behjelpelig med bolig, samt tilgang på bil.
Tiltredelse 10. august.
Lønn etter felles ordning for ettåringer i Norsk Luthersk Misjonssamband
Søknadsfrist er 1. februar.
Kontaktperson for stillingen er kjøkken- og internatleder Jofrid Sørbø på tlf 991 57 469 eller jsorbo@val.vgs.no 

Søknad sendes:
Val videregående skole, Hestvikvegen 73, 7970 Kolvereid
eller til: post@val.vgs.no