Svensker og Tyskere på besøk.

Internasjonalisering forsetter som undervisningsmetode. På VG3 har blitt med på et prosjekt som handler om bærekraft og kalles for «Pay it forward». Dette er et Erasmus+ prosjekt som finansieres gjennom EU midler.

Sist uke var den første utvekslingen i dette prosjektet, det var her på Val. Da hadde vi besøk av en Tysk skole fra Cuxhaven i Nord-Tyskland. Det kom også besøk fra Bergska Gymnasium ikke langt fra Norrköping i Sverige. Uten om Val er også Øya videregående på Melhus den andre norske deltakeren i prosjektet.

Temaer som var naturlig å ta opp når vi vertskap her i på Val, var vindmølleutbygging og oppdrettsnæringen. Det ble blant annet avholdet er seminar om vindkraft med en bredt sammensatt gruppe av innledere som presentere sin innfallsvinkel på vannkraftutbygginga. Det var også satt av en hel dag til oppdrettsnæringa. Da fikk deltakerne besøke slakteriet til Sinkaberg-Hansen og vårt eget oppdrettsanlegg.

Skolene hadde forberedt seg på forhand gjennom å ha disse temaene  integrert i sin undervisning. Dette for å ha et godt faglig utbytte av besøket, og hindre at prosjektet kommer i tillegg til alt det andre. Alle fire skolene har som mål å bli miljøsertifisert med Grønt flagg i løpet av prosjektperioden. Det kommer vi sikkert til å merke en del av framover.

Besøkene fra Tyskland, Sverige og Melhus var godt fornøyd med besøket, nå gleder vi oss til å dra på besøk hos dem og lære mer om bærekraft.