Nytt byggefelt på vei

Det er stadig nye prosjekter på Val. Nå har vi begynt å lage veien inn til det nye byggefelt ved Torlandskrysset.

Mange som har gått eller jobbet på Val kjenner til Torlandsveien og skytebanen som er på nedsiden av post 1. Det er interesse for å bygge flere boliger på Val, og da er det nå i dette området det vil bli gjort klart boligtomter. Dette blir også innkjøringen til den nye grunnskolen som vi satser på å få bygget på oppsiden av innkjøringsveien til skolen.

Vi tenker at alle som måtte være interesserte kan få mulighet til å kjøpe tomt, ikke bare ansatte på Val.

Vi gleder oss til å se fremdriften i dette prosjektet!