Ledig stilling: Mekaniker – vedlikeholdsleder

Val skoler er en friskole som ligger i Nærøy kommune i Ytre Namdal. Skolen er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Vi har ca 150 elever på videregående og 60 ansatte. De aller fleste elevene bor i internatet. Skolen gir opplæring innen naturbruk, med fordypning i landbruk, hestefag og akvakultur. Skolens visjon er at Val bidrar til positiv utvikling av hele mennesket. Se for øvrig www.val.vgs.no for nærmere informasjon.

Vi søker nå etter

Mekaniker – Vedlikeholdsleder

Arbeidet innebærer ansvar for vedlikehold og reparasjoner av skolens maskiner og utstyr. Det er i hovedsak traktorer og landbruksmaskiner, anleggsmaskiner, minibusser, biler, utstyr i fjøs, med mer. Den som tilsettes har ansvaret for skolens verksted. Administrativt ansvar rundt dette er en del av jobben. Det gjelder blant annet internkontroll, varelager og avtaler med eksterne leverandører av varer og tjenester. Skolen leier noe vedlikehold og reparasjoner til nyere biler og traktorer.
Den som tilsettes må være med og legge til rette for undervisning og bidrar i forbindelse med dette. Den som tilsettes må også normalt ta noe del i øvrig arbeid på gården når det er behov for det, herunder noe onnearbeid. Stillingen hører til under avdeling landbruk.

Vi søker noen som har allsidig erfaring med maskiner og vedlikehold, samt landbrukserfaring.
Det er ønskelig at de som søker har relevant utdannelse.

Selvstendighet, orden og samarbeidsevner er viktig. Den som tilsettes må jobbe i nært samarbeid med de andre på avdelingen og ellers på skolen. Det må regnes med noe sosialpedagogisk arbeid.

Val videregående skole bygger sin virksomhet på kristen tro og driver arbeidet sitt i samsvar med grunnreglene for Norsk Luthersk Misjons­samband som eier skolen. Den som ansettes bør dele skolens kristne livssyn og kunne fremme formålet. Søkere må kunne gi opplysninger om dette, jfr AML §§ 13-3 og 13-4. Den som blir tilsatt i stilling på skolen må legge frem tilfredsstillende politiattest, jfr.
Friskolelova § 4-3.

Søknadsfrist 25. november. 

Tiltredelse etter avtale.
Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til avtaleverk.
Pensjonsavtale i Statens Pensjonskasse.
Skolen kan være behjelpelig med å skaffe bolig.

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte avdelingsleder Svanhild Øpstad,
tlf 906 82 936 eller e-post sopstad@val.vgs.no
Se ellers www.val.vgs.no

Søknad sendes til post@val.vgs.no eller Val videregående skole, 7970 Kolvereid.