Ledig stilling: Renholder 100%

val v.skole ensfarget

Val skoler er en friskole som ligger i Nærøy kommune i Ytre Namdal. Skolen er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Vi har ca 160 elever. Skolen gir opplæring innen naturbruk på videregående og grunnskole fra 1. til 10. klasse. Skolens visjon er at Val bidrar til positiv utvikling av hele mennesket. Se for øvrig www.val.vgs.no for nærmere informasjon.

En av våre renholdere flytter fra distriktet. Vi søker derfor nå etter:

Renholder

Arbeidet består i renhold av undervisningslokaler, kontorer, internat og andre bygg ved Val skoler. Dette er et avgjørende arbeid for at skolen skal kunne fungere tilfredsstillende.     

Vi søker en som kan ha interesse for arbeidet og som setter sin ære i å holde det rent og ryddig rundt seg. Man må ikke ha erfaring eller utdanning innen renhold, men det er ønskelig.

Det er i utgangspunktet en full stilling, men vi vil også vurdere søkere som ønsker å jobbe mindre enn 100 % stilling. Arbeidstiden kan i noen grad være fleksibel.

Val skoler bygger sin virksomhet på kristen tro og driver arbeidet sitt i samsvar med grunnreglene for Norsk Luthersk Misjonssamband som eier skolen. Den som ansettes må dele skolens visjon og bidra aktivt i realiseringen av denne. Verdidokumentet for NLMs skoler ligger til grunn for stillingen. Det vil derfor kunne bli innhentet opplysninger i tråd med likestillings- og diskrimineringslovens § 30.

Skolen tilbyr lønns- og arbeidsvilkår etter avtaleverk.
Søknadsfrist er innen 17. oktober 2019.
Tiltredelse snarest, eller senest 1. januar 2020.

Kontaktperson for stillingen er avdelingsleder Jofrid Sørbø på tlf 991 57 469 eller jsorbo@val.vgs.no

Søknad sendes:
Val videregående skole, Hestvikvegen 73, 7970 Kolvereid
eller til: post@val.vgs.no