Gode elevtal øker matsalbehov

De siste årene har det jevnt og trutt økt med elever på Val, og det er veldig viktig at disse får mat. Det er ikke så mange årsiden at det var en fornyelse og ombygging av kjøkken og matsal, men allerede nå trenger vi mer plass. Et positivt problem.

Selve matsalen skal bygges ut slik at flere kan spise samtidig, samt at det skal lages et personalrom og inngangsparti til matsalen fra oppsiden.

Høsten blir preget av bygging, og vi håper at utvidelsen av bygget står klart på våren en gang.