Internasjonaldag på Val

Med i underkant av tre uker igjen med skoledager skoleåret 2018-2019 så oppsummeres det mange spennende inntrykk og opplevelser fra reiser i løpet av året på årets «Internasjonaledag på Val» som var tirsdag 4. juni.

Fire elevgrupper fortalte om reiser til ulike land i Erasmus+ mobilitetsprosjekt og Suss Water prosjekter. I tillegg kom det personer utenfra for å høre hva elevene fortalte og som selv delte egne erfaringer, tanker og betraktninger rundt internasjonalisering ut i fra egne ståsteder.

Eksterne bidragsytere

Renate Strand (NYN) – Internasjonal erfaring = nyttig kompetanse for næringslivet

Thor Laneskog (politiker) – YN har bruk for «internasjonale» ungdommer

Tone Aune (Felleskjøpet) – Landbruksfaglig tilnærming til internasjonalisering

Gøril Rasmussen (OFNT)/Sonja Lyngøy (Val vgs) – Erfaringer med utenlandsopphold for lærling i akvakulturfaget

Angelika Grande (TFK) – Internasjonalisering sin betydning for elev- og skoleutvikling