#MorgenenPåVal

Noen observasjoner en morgen på vei til skolebygget på Val

  • Solen skinner med ren og klar luft
  • Geitene er nettopp sluppet ut og kikker nysgjerrig på deg når du går forbi
  • Hestejenter ute på luftetur med hester
  • Idrettshallen er snart klar til bruk
  • Våronna er så smått begynt
  • Vg1-landbrukselevene skoger vei til den nye grunnskolen
  • Påsken lurer like om hjørnet

Når dette bare var observasjoner på vei til skolebygget, så kan en tenke seg all aktivitet som skjer på Val i løpet av en dag 🙂

#LivetPåVal