Ledig stilling: Fagarbeider på gården

val v.skole ensfarget

Val videregående skole er en friskole som ligger i Nærøy kommune i Ytre Namdal. Skolen er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Vi har ca 140 elever og ca 60 ansatte. De aller fleste elevene bor i internatet. Skolen gir opplæring innen naturbruk, med fordypning i landbruk, hestefag og akvakultur. Skolens visjon er at Val bidrar til positiv utvikling av hele mennesket. Se for øvrig www.val.vgs.no for nærmere informasjon.

Vg2 og Vg3 landbruk, samt fordypning i landbruk på Vg1 naturbruk.Skolen har et høyt aktivitetsnivå innenfor landbruk:

  • Gras- og kornproduksjon på ca 750 daa.
  • Våre husdyrproduksjoner er melk, ammeku, kombinert griseproduksjon, sau og ammegeit. Skolen har også hestestall for 27 hester.  
  • Gården er under stadig utvikling, både på utearealene og bygningsmassen.
  • Gården har sin viktigste oppgave som øvingsarena for elevene.
  • Det er ca åtte personer med ulik bakgrunn som har sitt hovedarbeid innenfor drift og undervisning i landbruk ved skolen. Fem av disse hører til avdeling landbruk.

Fagarbeider på gården

Stillingen er et engasjement i 100 % stilling for ett år med mulighet for forlengelse.

Den som tilsettes er en del av landbruksteamet, som sammen må løse oppgavene på gården. I utgangspunktet er det allsidige arbeidsoppgaver, med vekt på arbeid i jordbruket. Fjøsavløsning er en viktig del av arbeidet. Videre må den som får stillingen og ha med seg elever som en del av arbeidet. Undervisning innen landbruksfag kan også være aktuelt. Oppgavene vil ellers kunne variere noe med kvalifikasjoner og interesser.

Vi søker en kandidat som har erfaring og interesse for landbruk. Du har minst agronomutdannelse. Høyere utdanning eller annen kompetanse er også interessant. Erfaring med fjøsstell og maskinbruk er en forutsetning. Det samme er førerkort for traktor. Det er også ønskelig med maskin- og truckførerbevis.

Selvstendighet, samarbeidsevner og ordenssans er viktig. Den som tilsettes må jobbe i nært samarbeid med de andre på avdelingen og ellers på skolen.

Val videregående skole bygger sin virksomhet på kristen tro og driver arbeidet sitt i samsvar med grunnreglene for Norsk Luthersk Misjonssamband som eier skolen. Den som ansettes må kunne arbeide i tråd med skolens kristne målsetning. Søkere må kunne gi opplysninger om dette, jfr AML §§ 13-3 og 13-4. Den som blir tilsatt i stilling på skolen må legge frem tilfredsstillende politiattest, jfr. Friskolelova § 4-3.

Den som tilsettes må regne med å måtte delta i skolens sosialpedagogiske arbeid.

Skolen kan være behjelpelig med bolig.
Tiltredelse etter avtale sommeren 2019.
Søknadsfrist er 24. april.
Kontaktperson for stillingen er avdelingsleder Svanhild Øpstad på tlf 906 82 936 / sopstad@val.vgs.no

Søknad sendes:
Val videregående skole, 7970 Kolvereid
eller til: post@val.vgs.no