Ledig stilling: Leder gården

val v.skole ensfarget

Val videregående skole er en friskole som ligger i Nærøy kommune i Ytre Namdal. Skolen er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Vi har ca 140 elever og ca 60 ansatte. De aller fleste elevene bor i internatet. Skolen gir opplæring innen naturbruk, med fordypning i landbruk, hestefag og akvakultur. Skolens visjon er at Val bidrar til positiv utvikling av hele mennesket. Se for øvrig www.val.vgs.no for nærmere informasjon.

Vg2 og Vg3 landbruk, samt fordypning i landbruk på Vg1 naturbruk.Skolen har et høyt aktivitetsnivå innenfor landbruk:

  • Gras- og kornproduksjon på ca 750 daa.
  • Våre husdyrproduksjoner er melk, ammeku, kombinert griseproduksjon, sau og ammegeit. Skolen har også hestestall for 27 hester.  
  • Gården er under stadig utvikling, både på utearealene og bygningsmassen.
  • Gården har sin viktigste oppgave som øvingsarena for elevene.
  • Det er ca åtte personer med ulik bakgrunn som har sitt hovedarbeid innenfor drift og undervisning i landbruk ved skolen. Fem av disse hører til avdeling landbruk.

 

Vi søker nå etter:

Leder for gården

Hovedoppgaven er å lede den daglige driften av gården. Dette skjer i samarbeid med de andre som jobber på gården, samt lærere og elever på landbruksfag. Det er et allsidig arbeid med personalarbeid, samarbeid med undervisningsavdelingen og en god dose praktisk arbeid på gården.

Den som tilsettes må ha erfaring med gårdsdrift. Det er ønskelig at den som ansettes har høyere landbruksutdanning, men praktisk kunnskap og erfaring kan kompensere for dette. Personlige egenskaper blir vektlagt.

Val videregående skole bygger sin virksomhet på kristen tro og driver arbeidet sitt i samsvar med grunnreglene for Norsk Luthersk Misjonssamband som eier skolen. Den som ansettes må kunne arbeide i tråd med skolens kristne målsetning. Søkere må kunne gi opplysninger om dette, jfr AML §§ 13-3 og 13-4. Den som blir tilsatt i stilling på skolen må legge frem tilfredsstillende politiattest, jfr. Friskolelova § 4-3.

Den som tilsettes må regne med å måtte delta i skolens sosialpedagogiske arbeid.

Skolen kan være behjelpelig med bolig.
Tiltredelse etter avtale.
Søknadsfrist er 24. april.
Kontaktperson for stillingen er rektor Kjartan Åsebø på tlf 979 76 075/ kaasebo@val.vgs.no

Søknad sendes:
Val videregående skole, 7970 Kolvereid
eller til: post@val.vgs.no