Lærling i hestefaget søkes

val v.skole ensfarget

Val videregående skole er en privat skole som ligger i Nærøy kommune i Ytre Namdal. Skolen har ca. 140 elever, godt utbygde driftsavdelinger, internat og gir opplæring innen naturbruk. Vi har fordypning i akvakultur, hest og landbruk. Elevene kan også få studiekompetanse ved å gå på skolen. Vinteren 2016 tok skolen i bruk ny stall. Skolens visjon er at Val bidrar til positiv utvikling av hele mennesket. Se for øvrig www.val.vgs.no for nærmere informasjon.

Vi søker nå etter:

Lærling i hestefaget
Vi søker en kandidat som har fullført Vg2 heste- og hovslagerfag. Fravær, orden og personlige egenskaper vil bli tillagt vekt i tillegg til fagkarakterer.

Søknadsfrist er 5. april.

Tiltredelse etter avtale høsten 2019.
Lønn og arbeidsvilkår etter ordning for lærlinger.
Skolen kan eventuelt stille bolig til disposisjon, dersom det er ledig.
Det er ønskelig at den som tilsettes er villig til å ta førerkort for traktor eller klasse BE, dersom man ikke alt har dette.

For nærmere informasjon om stillingen tar du kontakt med hestelærer Lise Taraldsen eller avdelingsleder skole Svanhild Øpstad, Val videregående skole 74 38 90 00 eller e-post sopstad@val.vgs.no
Søknad sendes til Val videregående skole v/Svanhild Øpstad.
Se ellers www.val.vgs.no for informasjon om stillinger ved Val vgs.