Lærer i faget engelsk

val v.skole ensfarget

Val videregående skole er en friskole som ligger i Nærøy kommune i Ytre Namdal. Skolen er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Vi har ca 140 elever, der de aller fleste bor i internatet. Skolen gir opplæring innen naturbruk og har godt utbygde driftsavdelinger i tilknytning til dette. Fordypningene ved skolen er landbruk, akvakultur og hestefag. Elevene kan også få studiekompetanse ved skolen. Skolens visjon er at Val bidrar til positiv utvikling av hele mennesket. Se for øvrig www.val.vgs.no for nærmere informasjon.

Før nytt skoleår har vi noen behov på lærersiden og søker derfor nå etter:

Lærer i Engelsk (vikariat)

Arbeidet består i undervisning på Vg1 til Vg2.

Val videregående skole bygger sin virksomhet på kristen tro og driver arbeidet sitt i samsvar med grunnreglene for Norsk Luthersk Misjonssamband som eier skolen. Den som ansettes må dele skolens visjon og bidra aktivt i realiseringen av denne. Verdidokument for NLMs skoler ligger til grunn for stillingen. Det vil derfor kunne bli innhentet opplysninger i tråd med likestillings- og diskrimineringslovens § 30.

Den som tilsettes må regne med å måtte delta i skolens sosialpedagogiske arbeid.

Skolen kan være behjelpelig med bolig.
Skolen tilbyr lønns- og arbeidsvilkår som i tilsvarende offentlige skoler.

Søknadsfrist: Snarest

Tiltredelse 1. august 2018.

Kontaktperson for stillingene er avdelingsleder Svanhild Øpstad på tlf 906 82 936 eller sopstad@val.vgs.no

Søknad sendes:
Val videregående skole, Hestvikvegen 73, 7970 Kolvereid
eller: post@val.vgs.no