Hestelærer på «samarbeidstokt»

Nylig reiste hestefaglærer Lise til Frankrike for å se på et eventuelt samarbeid med en skole med ulike hestelinjer der. Tanken er å la noen elever fra vår skole få reise på praksis dit, også ta imot noen elever fra Frankrike hit.

«Det er spennende å utveksle erfaringer med andre land og følge med i utviklingen» mener hestefaglærer Lise. Etter mange år med gode erfaringer med et godt praksissamarbeid i Nederland er det nå på tide å se på nye og flere muligheter. Om det blir noe av vet vi ikke enda, men det er viktig å holde øynene og mulighetene åpne når de byr seg. Lise var også i Danmark sist uke for å se på en mulighet for samarbeid med en av Europas største staller der. Det hadde også vert en fin mulighet for nye erfaringer og opplevelser for våre elever på hestelinja mener Lise.

Trykk på bildet for å se en filmsnutt fra stallen Helgestrand Dressage i Danmark.