Skogdag på Lauga 27.nov. Åpent for alle!

Vi arrangerer skogdag tirsdag 27. november kl 11,00 på Lauga.

Arrangementet er i samarbeid med Allskog, lokalt skogeierlag.  Skogbrukssjef, skogpådriver i Ytre Namdal og flere fra Allskog kommer.  Åpent for alle.