Lærere i grunnskolen

val v.skole ensfarget

Val skole starter opp høsten 2019. Skolen er godkjent for 75 elever fra første til 10. klasse. Fra 2019 planlegges det bare å starte opp med barneskolen, så kommer ungdomsskolen etter. Skolen vil bli en vesentlig del av det som vil hete Val skoler. Det planlegges å bygge et nytt skolebygg til skolen. Skolen vil også spille på de øvrige ressursene som er på Val, med rikelig med uteområder, gården, hagebruket, sjøen, idrettshallen og de andre mulighetene som plassen gir.

Skolen har sitt utgangspunkt i Val videregående skole. Det er en friskole som ligger i Nærøy kommune i Ytre Namdal. Skolen er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) og har med ulike eiere vært i drift siden 1916. I dag har skolen ca 140 elever og gir opplæring innen utdanningsprogram for naturbruk. Skolens visjon er at Val bidrar til positiv utvikling av hele mennesket. Se for øvrig www.val.vgs.no for nærmere
informasjon.

Vi ønsker nå å komme i kontakt med personer som ønsker å være med i oppstarten av den nye skolen.

Lærere

Arbeidet er som lærer i barneskolen. Undervisning på ungdomstrinnet kan bli aktuelt etter hvert som den kommer i gang.

Nødvendige kvalifikasjoner er godkjent lærerutdanning for 1. – 7. trinn. Eventuelt også 5.-10. trinn. Undervisningserfaring er en fordel. Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Val skoler bygger sin virksomhet på kristen tro og driver arbeidet sitt i samsvar med grunnreglene for Norsk Luthersk Misjonssamband som eier skolen. Den som ansettes må identifisere seg med og arbeide i tråd med skolens kristne målsetning. Søkere må kunne gi opplysninger om dette, jfr AML §§ 13-3 og 13-4. Den som blir tilsatt i stilling på skolen må legge frem tilfredsstillende politiattest, jfr. Friskolelova § 4-3.

Skolen kan være behjelpelig med bolig.
Lønns- og arbeidsvilkår etter regulativ.

Søknadsfrist er fortløpende.

Tiltredelse 1. august 2019, eventuelt tidligere.

Kontaktperson for stillingene er rektor Kjartan Åsebø på tlf 979 76 075/ kaasebo@val.vgs.no

Søknad sendes:
post@val.vgs.no