Hvor var du da pukkverket våknet til liv igjen?!

«Pukkverket» er for mange av de som jobbet på Val på 80, 90-tallet og starten av 2000-tallet, et kjent begrep, og gjennom flere år var det stor aktivitet i pukkverket. De siste tiårene har aktiviteten vært helt stille, inntil det for noen uker siden ble meldt om kødannelser på veien til Hestvika.

Kaleb Abraham, som jobber i resepsjonen på Val og bor i Hestvika, kjører hver dag forbi pukkverket og forteller at han ble sjokkert da han for første gang møtte på mer enn en bil på den snaut 2 km lange grusveien. I 20 minutter ble han stående og vente, og tendenser til kødannelse ble det da inspektør Svanhild Øpstad etter noen minutter også måtte tilslutte seg til rekken.

I en uke jobbet firmaet Frøseth AS på spreng, og kilder har uttrykt at de jobbet 24/7 og etterlot seg en mengde på ca 14000 m3 i pukk og grus.

For å spore opp i pukkverkets historie måtte vi kontakte Georg Gjøra som var dagligleder for avdelingen i denne perioden.

«Vi må helt tilbake til våren 1985 for å «høre» første sprengningen. Hele den kommende sommeren ble tomtearbeidet utført og utstyret ble montert på høsten. Grovknuseren var en stor utfordring og ble skiftet ut allerede høsten ’87.

Årene 1988-89 ble det jobbet med Abelværveien, og spesielt det siste av disse årene var veldig travelt. Det gikk jevnt og trytt årene fremover med en beste notering av leveranser i 1993, dette var grunnet veien over Varøya. En ny milpæl ble det i 1996 da kaien i Hestvika ble bygget og leveringene nå kunne foretas med båt.

Veien videre ble røffere for pukkverket da en møtte på dårligere fjell og grovknuseren som røk i 2001. Etter dette ble det bestemt at driften skulle avvikles. Georg selv sluttet våren 2002».

Så skulle det altså gå 17 år før en igjen kunne høre og se drift i pukkverket, selv om dette kun var for en ukes periode, så vekket dette gode gamle minner fra en epoke i Val sin historie.

(På bildene kan du se driften fra 1985-86 og fra 2018).