Besøk av Alexis Lundh fra «Ungdom og medier»

Val videregående skole arrangerer seminarer innimellom, for å sette fokus på temaer som vi tror er relevante, nyttige og holdningsskapende for ungdommene våre. I år, som i fjor, inviterte vi Alexis Lundh til skolen, for å snakke om verdier, grenser og seksualitet i en digital verden. Alexis Lundh er leder for «Ungdom og medier» i organisasjonen «Tro og medier». Han er en anerkjent foredragsholder som ofte besøker skoler, institusjoner og læresteder over hele landet. I et seminar på tre skoletimer, stilte han spørsmålstegn ved om medier og internett skal eie sannheten om hvem vi er og hva vi er verdt. Han gikk grundig gjennom hva pornografi gjør med oss og våre relasjoner, selvfølelse og skamfølelse. Han pekte på Guds sannheter til oss, om hvem vi er, vår verdi og hva kjærlighet egentlig er. Flere av elevene ga tilbakemelding om at seminaret tok opp aktuelle og viktige ting de kjenner seg igjen i, men som ikke snakkes så mye om og ofte er tabubelagt. Andre bemerket at det var interessant å høre om dette ut fra et kristent ståsted. Vi takker så mye for besøket!