Reisebrev fra Castletownbere

En liten hilsen fra Val-gjengen som denne uken er i Irland.

«Vi har nå unnagjort 1/3 av vårt opphold i Irland. Denne turen er en del av Suss Water prosjektet som er et samarbeid med Bromansgymnasiet i Sverige, South Devon College i England og BIM i Irland som er vertskapet denne høsten. Prosjektet er finansiert av Erasmus+ og fokuserer på bærekraftighet i bruken av vannbaserte ressurser. Den første dagen presenterte hver enkelt skole seg for de andre, vi fikk en kort historisk orientering fra området vi er i og vi fikk presentert Bluefish prosjektet som er et samarbeidsprosjekt mellom 5 universiteter i Irland og Wales, samt BIM.

Dette prosjektet skal vi bidra til gjennom feltarbeid. Derfor har vi fått mye informasjon om metode og formål for undersøkelsesområder omkring Casteltownbere. Mange av kompetansemålene innenfor biologi og naturforvaltning som elevene har på Val får elevene dekt opp gjennom dette prosjektet. På tirsdagen fikk vi først omvisning på et nedlagt abaloneanlegg som er under ombygging til rensefisk.

Videre begynte vi med feltarbeid hvor vi tok en transsekt i fjæresonen med innlagte kvadrat for nærmere kartlegging og artsbestemmelse. Utenom det faglige så bor vi i flotte omgivelser på Berehaven Lodge. De neste dagene skal vi fortsette med mere feltarbeid tilknyttet Bluefish prosjektet i lokalmiljøet. I tillegg ryktes det om kulturell aften med innleid danseinstruktør, noe vi alle ser fram til med blandede følelser».