Ledig stilling: Økonomi- og administrasjonsleder

val v.skole ensfarget

Val videregående skole er en friskole som ligger i Nærøy kommune i Ytre Namdal. Skolen er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Vi har ca 140 elever og vel 50 ansatte. De aller fleste elevene bor i internatet. Skolen gir opplæring innen naturbruk. Vi har godt utbygde driftsavdelinger i tilknytning til dette med gårdsbruk, stall og oppdrettsanlegg. Skolens visjon er at Val bidrar til positiv utvikling av hele mennesket. Se for øvrig www.val.vgs.no for nærmere informasjon.

Administrasjonen ved skolen består av stabsfunksjonene økonomi, kontor, resepsjon og IKT. Til sammen utgjør det 2,5-3 årsverk.
Skolen har datterselskapet Val FoU AS. Skolen fører også regnskap for Val Pluss AS og Lilleval barnehage AS.

Vi søker nå etter:

Økonomi- og administrasjonsleder

Stillingen innebærer ansvar for økonomi og for administrasjonen. Det er ansvar for budsjett, regnskap, lønn, oppfølging av avtaler, rapporteringer, deltagelse i avdelingsledermøtet og andre oppgaver som naturlig hører med til stillingen.

Den som ansettes må ha høyere utdanning innen økonomi og administrasjon. Ledererfaring og/eller erfaring fra skole/internatskole er positivt. Personlige egenskaper blir vektlagt.

Stillingen er fast i 100 %.

Val videregående skole bygger sin virksomhet på kristen tro og driver arbeidet sitt i samsvar med grunnreglene for Norsk Luthersk Misjonssamband som eier skolen. Den som ansettes må kunne arbeide i tråd med skolens kristne målsetning. Søkere må kunne gi opplysninger om dette, jfr AML §§ 13-3 og 13-4. Den som blir tilsatt i stilling på skolen må legge frem tilfredsstillende politiattest, jfr. Friskolelova § 4-3.

Den som tilsettes må regne med å måtte delta i skolens sosialpedagogiske arbeid.

Skolen kan være behjelpelig med bolig.
Lønn etter NLM sitt regulativ for økonomiledere ved de videregående skolene.

Tiltredelse: Etter avtale.
Søknadsfrist: Snarest.

Kontaktperson for stillingen er rektor Kjartan Åsebø på tlf 979 76 075/kaasebo@val.vgs.no

Søknad sendes:
Val videregående skole, 7970 Kolvereid
eller til: post@val.vgs.no