Velkommen til nytt skoleår

Etter en lang og god sommer ønsker vi velkommen til nytt skoleår på Val vgs. Søndag 19. august er det åpningsfest. Programmet er som følger:

Kl 12.00 Internatet er åpent for innflytting. Nøkkel til rom blir utlevert etter hvert som elevene ankommer og internatkontrakt signeres.

Kl 14.00-15.30 Middag (Fleksitid)

Kl 15.30 Åpningsmarkering i skolebygget for vg1 elever med foreldre og foresatte

Kl 16.30 Internatmøte for foreldre og foresatte til vg1 elever (elevene kan være med).

Kl 17.00 Kaffe og kaker

Første skoledag er mandag 20. august. Oppmøte er klokken 0810 i auditoriet på skolebygget