Internasjonal dag på Val

Det har blitt en tradisjon at elevene som har vært på opphold i utlandet i løpet av skoleåret presenterer sine opplevelser og erfaringer for andre elever og ansatte på Val på slutten av året. Så også i år. Her fikk vi høre om mange spennende og lærerike opplevelser gjennom bilder og filmer. Østersdyrking og sauesanking i Irland, hestedressur og gårdsdrift med 200 melkekyr i Nederland, verkstedarbeid i Sverige og strandrydding i England var bare noe av det Val-elever har fått med seg i 2017-18. De «internasjonale» elevene sin klare melding var; søk på deltagelse i utenlandsprosjekter dere også, og få en opplevelse for livet!

Det var også invitert noen gjester som satte internasjonalisering i et litt støtte perspektiv. Siv Tove og Frode (fra henholdsvis Midt-Norsk havbruk og SinkabergHansen) poengterte at akvakulturnæringen har behov for personer med gode språkkunnskaper, og at flere av akvakulturselskapene nå har aktivitet i andre land. Amund (ordfører i Vikna) og Camilla (ass. Rådmann i Nærøy) fortsatte med at internasjonal kompetanse er et stort fortrinn når en søker om jobb. Verden blir mindre og etter hvert som landegrensene viskes mer og mer ut blir det viktigere og viktigere å kjenne til andre land med sin kultur og sitt næringsliv.