Ledig stilling: Leder grunnskole

val v.skole ensfarget

Val skole starter opp høsten 2019. Skolen er godkjent for 75 elever fra første til 10. klasse. Fra 2019 planlegges det bare å starte opp med barneskolen, så kommer ungdomsskolen etter. Skolen vil bli en vesentlig del av det som vil hete Val skoler. Det planlegges å bygge et nytt skolebygg til skolen. Skolen vil også spille på de øvrige ressursene som er på Val, med rikelig med uteområder, gården, hagebruket, sjøen, idrettshallen og de andre mulighetene som plassen gir.

Skolen har sitt utgangspunkt i Val videregående skole. Det er en friskole som ligger i Nærøy kommune i Ytre Namdal. Skolen er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) og har med ulike eiere vært i drift siden 1916. I dag har skolen ca 140 elever og gir opplæring innen utdanningsprogram for naturbruk. Skolens visjon er at Val bidrar til positiv utvikling av hele mennesket. Se for øvrig www.val.vgs.no for nærmere
informasjon.


Vi ønsker nå å komme i kontakt med personer som kan være aktuelle som leder i oppstarten og arbeidet ved den nye grunnskolen.

Leder grunnskole

Stillingen innebærer å lede det daglige arbeidet med å planlegge, starte opp og lede skolen videre. Under dette nevner vi rekruttering av øvrige lærere og personell, praktisk planlegging av skolestarten, pedagogisk ledelse, lede skolens kristne profil og jobbe med planene for nytt skolebygg. Leder for grunnskolen vil også samarbeide med rektor og styret for Val skoler.  Kontakt med foreldre og andre aktører i skolen er viktig.
Leder for grunnskolen er ikke formelt daglig leder, men vil i praksis fungere som det.

Man vil kunne spille på de øvrige ressursene som er på Val, som kompetanse, utstyr og bygninger. Skolen blir også en del av skolenettverkene i NLM og i Ytre Namdal.

Den som tilsettes må ha arbeidserfaring fra skoleverket. Utdanning og erfaring som skoleleder er ønskelig, men ikke et krav. Personlig egnethet blir sterkt vektlagt.

Val skoler bygger sin virksomhet på kristen tro og driver arbeidet sitt i samsvar med grunnreglene for Norsk Luthersk Misjonssamband som eier skolen. Den som ansettes må identifisere seg med og arbeide i tråd med skolens kristne målsetning.

Skolen kan være behjelpelig med bolig.
Lønn og arbeidsvilkår etter regulativ.

Tiltredelse etter avtale. Det er ønskelig å starte innfasingen så tidlig som mulig, for å kunne være involvert i utformingen av skolen. Det kan i starten skje uten å bo i området. Fra vinteren/våren 2019 bør man ha sitt daglige arbeid på Val. Ved tidligere oppstart kan det også kombineres med andre oppgaver ved Val skoler.

Vi ønsker snarest kontakt med eller tips om kandidater.
Kontaktperson for stillingen er rektor Kjartan Åsebø på tlf 979 76 075/ kaasebo@val.vgs.no