Val på fagarbeidermesse i Rørvik

Gjennom Strategisk Næringsplan Ytre Namdal (SNP YN) tar et samlet næringsliv i Nærøy, Vikna og Leka mål av seg til å skape 1000 nye arbeidsplasser i regionen i årene fram mot 2025. I tillegg skal 1500 av dagens arbeidsstokk skiftes ut av naturlige årsaker. Av 2500 nye arbeidstakere vil 80 % ha fagarbeiderbakgrunn.

NHOs kompetansebarometer 2017 viser at 2 av 3 bedrifter i Trøndelag har et udekket kompetansebehov. Dette er høyere enn gjennomsnittet i landet, hvor 6 av 10 rapporterer det samme.

Namdalskysten næringsforening arrangerte torsdag 22. mars fagarbeidermesse for 150 niendeklassinger fra Vikna, Nærøy, Leka og Bindal samt 200 (+) videregåendeskole-elever og arbeidssøkere.