Ledig stilling: Akvakultur

val v.skole ensfarget

Val videregående skole er en friskole som ligger i Nærøy kommune i Ytre Namdal. Skolen er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Vi har ca 140 elever, der de aller fleste bor i internatet. Skolen gir opplæring innen naturbruk og har godt utbygde driftsavdelinger i tilknytning til dette. Fordypningene ved skolen er landbruk, akvakultur og hestefag. Skolens visjon er at Val bidrar til positiv utvikling av hele mennesket. Se for øvrig www.val.vgs.no for nærmere informasjon.

Skolen har et høyt aktivitetsnivå innenfor akvakultur:

  • Vi har Vg2 akvakultur og fordypning i akvakultur på Vg1 naturbruk.
  • Matfiskproduksjon av laks ved skolens eget oppdrettsanlegg.
  • Anlegg for blåskjell og makroalger.
  • Gode fasiliteter for undervisning på land.
  • Forsøksvirksomhet og deltakelse i prosjekter i samarbeid med andre aktører.
  • Nært samarbeid med oppdrettsnæringen i regionen og utstrakt internasjonalisering.
  • Det er ca seks personer med ulik bakgrunn som har sitt hovedarbeid innenfor akvakultur ved skolen.

Vi søker nå etter:
Lærer i akvakultur

Oppgaven er undervisning i akvakulturfaget. Det er aktuelt både med klasseromsundervisning og praktiske øvelser på skolens ulike anlegg. Arbeidet skjer i samarbeid med de andre lærerne, driftspersonalet og skolens øvrige personale. I dette kan det også inngå tilrettelegging av ekstern praksis og oppgaver som kontaktlærer.

Når vi fordeler arbeidsoppgavene ønsker vi å legge til rette for at alle får brukt sine evner og interesser best mulig innen akvaseksjonen, derfor forsøker vi å tilpasse stillingene til den enkeltes bakgrunn.

Vi søker en person med god akvakulturfaglig bakgrunn. Primært ønsker vi at du har høyere utdanning innen akvakultur på bachelor eller masternivå. Kandidater med fagbrev og praksis fra næringen er også aktuelle. Praktisk forståelse for arbeidet i næringen er viktig. Det er krav om pedagogisk utdanning. Dersom dette mangler, må man regne med å måtte ta det etter hvert.

Val videregående skole bygger sin virksomhet på kristen tro og driver arbeidet sitt i samsvar med grunnreglene for Norsk Luthersk Misjonssamband som eier skolen. Den som ansettes må kunne arbeide i tråd med skolens kristne målsetning. Søkere må kunne gi opplysninger om dette, jfr AML §§ 13-3 og 13-4. Den som blir tilsatt i stilling på skolen må legge frem tilfredsstillende politiattest, jfr. Friskolelova § 4-3.

Den som tilsettes må regne med å måtte delta i skolens sosialpedagogiske arbeid.

Skolen tilbyr lønns- og arbeidsvilkår etter avtaleverk og kan være behjelpelig med bolig.

Søknadsfrist er 13. april.

Tiltredelse 1. august 2018, eller etter nærmere avtale.
Kontaktperson for stillingen er inspektør Svanhild Øpstad på tlf 906 82 936/sopstad@val.vgs.no

Søknad sendes:
Val videregående skole, 7970 Kolvereid
eller: post@val.vgs.no