«Poff» på laben

«Det hender vi har små poff på labben, men denne gangen gikk alt kontrollert», sier Lisbeth Kringstad som er lærer i kjemi! Hun sier videre: «Vi oksidert en alkohol til aldehyd! Da må det sterke stoffer til, og god HMS.  Etterpå skulle stoffet som var nydannet  påvises med tre ulike tester».

Kjemi kan for mange være litt vanskelig,  ihvertfall arbeidskrevende! Men hvis du kommer deg gjennom både Kj1 og Kj2, og har vanskelig matte – ja, da får du spesiell studiekompetanse og kan velge studier som veterinær, fiskehelsebiolog og medisin.