Ledig stilling: Spesialpedagogisk koordinator i 20 %

val v.skole ensfarget

Val videregående skole er en friskole som ligger i Nærøy kommune i Ytre Namdal. Skolen er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Vi har ca 140 elever, der de aller fleste bor i internatet. Skolen gir opplæring innen naturbruk og har godt utbygde driftsavdelinger i tilknytning til dette. Skolens visjon er at Val bidrar til positiv utvikling av hele mennesket. Se for øvrig www.val.vgs.no for nærmere informasjon.

Vi søker nå etter:

Spesialpedagogisk koordinator i 20 %

Spesialpedagogisk koordinator har ansvar for undervisningsopplegget til elevene som er søkt inn til skolen på særskilte vilkår, samt andre elever med spesielle behov for tilrettelegging. Dette innebærer søknadsprosessen, overganger, koordinering av arbeidet med individuelle opplæringsplaner og generell oppfølging i samarbeid med lærerne.

Vi søker en person med utdanning i spesialpedagogikk.

Stillingen kan gjerne kombineres med andre stillinger på skolen.

Val videregående skole bygger sin virksomhet på kristen tro og driver arbeidet sitt i samsvar med grunnreglene for Norsk Luthersk Misjonssamband som eier skolen. Den som ansettes må kunne arbeide i tråd med skolens kristne målsetning. Søkere må kunne gi opplysninger om dette, jfr AML §§ 13-3 og 13-4. Den som blir tilsatt i stilling på skolen må legge frem tilfredsstillende politiattest, jfr. Friskolelova § 4-3.

Skolen kan være behjelpelig med bolig.
Tiltredelse 1. august.
Lønn etter avtaleverk for lærere.
Søknadsfrist er 7. mars.
Kontaktperson for stillingen er avdelingsleder skole, Svanhild Øpstad på tlf 906 82 936 eller sopstad@val.vgs.no

Søknad sendes:
Val videregående skole, 7970 Kolvereid
eller til: post@val.vgs.no