Ledig stilling: Sosiallærer i 40%

val v.skole ensfarget

Val videregående skole er en friskole som ligger i Nærøy kommune i Ytre Namdal. Skolen er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Vi har ca 140 elever, der de aller fleste bor i internatet. Skolen gir opplæring innen naturbruk og har godt utbygde driftsavdelinger i tilknytning til dette. Skolens visjon er at Val bidrar til positiv utvikling av hele mennesket. Se for øvrig www.val.vgs.no for nærmere informasjon.

Vi søker nå etter:

Sosiallærer i 40 %

Sosiallærer er tilgjengelig for elever som har behov for en samtalepartner og har fast samtaletid med elevene. Sosiallærer har videre kontakt med elever som har utfordringer i forhold til skolehverdagen og livet på skolen, for eksempel med økende fravær. Man skal også bidra til å sørge for en naturlig sammenheng mellom det som skjer i skoletiden og i internatet.

Sosiallærer skal arbeide tett opp mot basislærerne og skolens pedagogiske/administrative ledelse. Internatleder er med i skolens sosial-pedagogiske team for oppfølging av enkeltelever.

Vi søker en person som fungerer og trives godt sammen med ungdom og som helst har relevant utdanning. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Erfaring fra internatskole er en fordel.

Stillingen kan gjerne kombineres med andre stillinger på skolen, som for eksempel internatansvarlig eller en undervisningsstilling.

Val videregående skole bygger sin virksomhet på kristen tro og driver arbeidet sitt i samsvar med grunnreglene for Norsk Luthersk Misjonssamband som eier skolen. Den som ansettes må kunne arbeide i tråd med skolens kristne målsetning. Søkere må kunne gi opplysninger om dette, jfr AML §§ 13-3 og 13-4. Den som blir tilsatt i stilling på skolen må legge frem tilfredsstillende politiattest, jfr. Friskolelova § 4-3.

Den som tilsettes må regne med å måtte delta i skolens sosialpedagogiske arbeid.

Skolen kan være behjelpelig med bolig.
Tiltredelse 1. august eller etter nærmere avtale.
Lønn etter avtaleverk for skoleansatte.
Søknadsfrist er 7. mars.
Kontaktperson for stillingen er avdelingsleder skole, Svanhild Øpstad, på tlf 906 82 936 eller sopstad@val.vgs.no

Søknad sendes:
Val videregående skole, 7970 Kolvereid
eller til: post@val.vgs.no