Ledig stilling: Kontormedarbeider i 60-100 % stilling

val v.skole ensfarget

Val videregående skole er en friskole som ligger i Nærøy kommune i Ytre Namdal. Skolen er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Vi har ca 140 elever, der de aller fleste bor i internatet. Skolen gir opplæring innen naturbruk og har godt utbygde driftsavdelinger i tilknytning til dette. Skolens visjon er at Val bidrar til positiv utvikling av hele mennesket. Se for øvrig www.val.vgs.no for nærmere informasjon.

Kontoret og resepsjonen er knyttet sammen. Det er det naturlige stedet for gjester og elever å henvende seg når de kommer til skolen.

Siden vår kontormedarbeider skal ta videreutdanning, søker vi nå etter en vikar for skoleåret 2018-2019:

Kontormedarbeider i 60-100 % stilling

Stillingen innebærer betjening av resepsjonen, telefon, post og e-post. Vertskap for gjester og møter, service for elever og ansatte. I tillegg er det andre administrative oppgaver slik som kontakt med NAV, Lånekassen, skoleskyss, innkjøp av rekvisita og utlånsordningen for skolebøker. Stillingen er også i noen grad sekretærfunksjon for skolens ledelse. Arbeidsstedet er i hovedbygget på skolen, sammen med resten av administrasjonen.

Det er ønskelig med utdanning innen kontorfag og erfaring fra lignende arbeid, men personlige egenskaper kan kompensere for manglende formell kompetanse. Forståelse for oppgavene og skolens situasjon er et pluss. Den som tilsettes må være serviceinnstilt, utadvendt og fortrolig med vertskapsrollen. Evne til å skape og å holde orden er en forutsetning. Det er heller ingen ulempe å kunne håndtere ulike oppgaver og situasjoner som kommer på hverandre.

Stillingsstørrelser kan vurderes innen området 60-100 %, og det kan eventuelt kombineres med andre oppgaver på skolen til en full stilling.

Val videregående skole bygger sin virksomhet på kristen tro og driver arbeidet sitt i samsvar med grunnreglene for Norsk Luthersk Misjonssamband som eier skolen. Den som ansettes må kunne arbeide i tråd med skolens kristne målsetning. Søkere må kunne gi opplysninger om dette, jfr AML §§ 13-3 og 13-4. Den som blir tilsatt i stilling på skolen må legge frem tilfredsstillende politiattest, jfr. Friskolelova § 4-3.

Den som tilsettes må regne med å måtte delta i skolens sosialpedagogiske arbeid.

Skolen kan være behjelpelig med bolig.
Tiltredelse 4. juni eller senere etter avtale.
Søknadsfrist er 7. mars.
Kontaktperson for stillingen er rektor Kjartan Åsebø på tlf 979 76 075/ kaasebo@val.vgs.no

Søknad sendes:
Val videregående skole, 7970 Kolvereid
eller til: post@val.vgs.no

Det er ønskelig med utdanning innen kontorfag og erfaring fra lignende arbeid, men personlige egenskaper kan kompensere for manglende formell kompetanse. Forståelse for oppgavene og skolens situasjon er et pluss. Den som tilsettes må være serviceinnstilt, utadvendt og fortrolig med vertskapsrollen. Evne til å skape og å holde orden er en forutsetning. Det er heller ingen ulempe å kunne håndtere ulike oppgaver og situasjoner som kommer på hverandre.

Stillingsstørrelser kan vurderes innen området 60-100 %, og det kan eventuelt kombineres med andre oppgaver på skolen til en full stilling.

Val videregående skole bygger sin virksomhet på kristen tro og driver arbeidet sitt i samsvar med grunnreglene for Norsk Luthersk Misjonssamband som eier skolen. Den som ansettes må kunne arbeide i tråd med skolens kristne målsetning. Søkere må kunne gi opplysninger om dette, jfr AML §§ 13-3 og 13-4. Den som blir tilsatt i stilling på skolen må legge frem tilfredsstillende politiattest, jfr. Friskolelova § 4-3.

Den som tilsettes må regne med å måtte delta i skolens sosialpedagogiske arbeid.

Skolen kan være behjelpelig med bolig.
Tiltredelse 4. juni eller senere etter avtale.
Søknadsfrist er 7. mars.
Kontaktperson for stillingen er rektor Kjartan Åsebø på tlf 979 76 075/ kaasebo@val.vgs.no

Søknad sendes:
Val videregående skole, 7970 Kolvereid
eller til: post@val.vgs.no