Ledig stilling: Internatansvarlig i inntil 50 %

val v.skole ensfarget

Val videregående skole er en friskole som ligger i Nærøy kommune i Ytre Namdal. Skolen er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Vi har ca 140 elever, der de aller fleste bor i internatet. Skolen gir opplæring innen naturbruk og har godt utbygde driftsavdelinger i tilknytning til dette. Skolens visjon er at Val bidrar til positiv utvikling av hele mennesket. Se for øvrig www.val.vgs.no for nærmere informasjon.

Det er ca 135 plasser i internatet, fordelt på 16 fløyer. Internatelevene kan bo på skolen hele året, med unntak av de lange feriene høst, jul, vinter og påske.

Vi søker nå etter:

Internatansvarlig i inntil 50 %

Internatansvarlig jobber med den daglige driften i skolens internat, og er den som er tettest på elevenes bosituasjon. Internatansvarlig organiserer forberedelser til inn- og utflytting. Internatansvarlig er tilsyn i internatet en eller to ettermiddager/kvelder i uka, og har ansvar for systematisk oppfølging av elevene. Videre kan internatansvarlig bidra med oppfølging av elevenes fellesoppgaver, kontakt med kjøkken og vaktmestre, oppsetting av lister, oppfølging av syke elever, kontakt med foresatte og tilrettelegging for gjester. Internatansvarlig samarbeider tett med kjøkken- og internatleder, som også er nærmeste leder.

Vi søker en person som fungerer og trives godt sammen med ungdom og som helst har relevant utdanning. Evne til systematisk arbeid er viktig og personlig egnethet vil bli vektlagt. Erfaring fra internatskole er en fordel. Stillingen kan gjerne kombineres med andre stillinger på skolen, for eksempel sosiallærer eller en undervisningsstilling.

Val videregående skole bygger sin virksomhet på kristen tro og driver arbeidet sitt i samsvar med grunnreglene for NLM som eier skolen. Den som ansettes må kunne arbeide i tråd med skolens kristne målsetning. Søkere må kunne gi opplysninger om dette, jfr AML §§ 13-3 og 13-4. Den som blir tilsatt i stilling på skolen må legge frem tilfredsstillende politiattest, jfr. Friskolelova § 4-3.

Den som tilsettes må regne med å måtte delta i skolens sosialpedagogiske arbeid.

Skolen kan være behjelpelig med bolig.
Tiltredelse 1. august eller etter avtale.
Lønn etter regulativ for servicepersonale i NLM sine skoler.
Søknadsfrist er 7. mars.
Kontaktperson for stillingen er kjøkken- og internatleder Jofrid Sørbø på tlf 991 57 469 eller jsorbo@val.vgs.no.

Søknad sendes:
Val videregående skole, 7970 Kolvereid
eller til: post@val.vgs.no