Ledig stilling: HMS-leder i 30 %

val v.skole ensfarget

Val videregående skole er en friskole som ligger i Nærøy kommune i Ytre Namdal. Skolen er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Vi har ca 140 elever, der de aller fleste bor i internatet. Skolen gir opplæring innen naturbruk og har godt utbygde driftsavdelinger i tilknytning til dette. Skolens visjon er at Val bidrar til positiv utvikling av hele mennesket. Se for øvrig www.val.vgs.no for nærmere informasjon.

Vi søker nå etter:

HMS-leder i 30 %

HMS-leder skal ha ansvar for å systematisere og følge opp skolens arbeid med internkontroll og HMS-arbeid i tråd med Internkontrollforskriften og andre relevante retningslinjer. Arbeidet gjøres i samarbeid med avdelingslederne, rektor og verneombud. HMS-leder møter også i arbeidsmiljøutvalget og har kontakt med bedriftshelsetjenesten. Det kan ved behov også være aktuelt med andre arbeidsoppgaver i tilknytning til stillingen.

Vi søker etter en person med relevant utdanning eller erfaring, samt personlige egenskaper for stillingen.

Stillingen kan eventuelt kombineres med andre stillinger på skolen.

Val videregående skole bygger sin virksomhet på kristen tro og driver arbeidet sitt i samsvar med grunnreglene for Norsk Luthersk Misjonssamband som eier skolen. Den som ansettes må kunne arbeide i tråd med skolens kristne målsetning. Søkere må kunne gi opplysninger om dette, jfr AML §§ 13-3 og 13-4. Den som blir tilsatt i stilling på skolen må legge frem tilfredsstillende politiattest, jfr. Friskolelova § 4-3.

Skolen kan være behjelpelig med bolig.
Tiltredelse 1. august eller tidligere etter avtale.
Lønn etter avtale.
Søknadsfrist er 7. mars.
Kontaktperson for stillingen er rektor, Kjartan Åsebø på tlf 979 76 075 eller kaasebo@val.vgs.no

Søknad sendes:
Val videregående skole, 7970 Kolvereid
eller til: post@val.vgs.no