Ledige stillinger: Lærer i Husdyrfag, Norsk, Historie og Samfunnsfag

val v.skole ensfarget

Val videregående skole er en friskole som ligger i Nærøy kommune i Ytre Namdal. Skolen er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Vi har ca 140 elever, der de aller fleste bor i internatet. Skolen gir opplæring innen naturbruk og har godt utbygde driftsavdelinger i tilknytning til dette. Fordypningene ved skolen er landbruk, akvakultur og hestefag. Skolens visjon er at Val bidrar til positiv utvikling av hele mennesket. Se for øvrig www.val.vgs.no for nærmere informasjon.

Før nytt skoleår har vi noen behov på lærersiden.
Vi søker derfor nå etter:

Lærer i Husdyrfag
Lærer i Norsk, Historie, Samfunnsfag

Arbeidet består i undervisning i disse fagene. Når det gjelder husdyrfag kan også andre landbruksfag som plantefag, teknikk og økonomi/driftsledelse også være interessante. Det er aktuelt med både klasseromsundervisning og praktiske øvelser ute i avdelingen.

Vi søker personer med lærerkompetanse innen de ulike fagene.

Husdyrfag er ca 70 %. Det kan fylles opp til full stilling i kombinasjon med andre fag og/eller arbeid i husdyravdelingene på gården.

For de øvrige fagene kan det være ulike kombinasjoner mellom disse fagene eller andre fag opp til ønsket stillingsstørrelse. Det er ikke nødvendig at samme person har alle fagene.

Val videregående skole bygger sin virksomhet på kristen tro og driver arbeidet sitt i samsvar med grunnreglene for Norsk Luthersk Misjonssamband som eier skolen. Den som ansettes må kunne arbeide i tråd med skolens kristne målsetning. Søkere må kunne gi opplysninger om dette, jfr AML §§ 13-3 og 13-4. Den som blir tilsatt i stilling på skolen må legge frem tilfredsstillende politiattest, jfr. Friskolelova § 4-3.

Den som tilsettes må regne med å måtte delta i skolens sosialpedagogiske arbeid.

Skolen kan være behjelpelig med bolig.
Skolen tilbyr lønns- og arbeidsvilkår etter avtaleverk.
Søknadsfrist er innen 7. mars.
Tiltredelse 1. august 2018.
Kontaktperson for husdyrfag er avdelingsleder Svanhild Øpstad på tlf 906 82 936 eller sopstad@val.vgs.no
Kontaktperson for fellesfagene er inspektør Leif Arne Furunes på tlf 913 26 073 eller lfurunes@val.vgs.no

Søknad sendes:
Val videregående skole, 7970 Kolvereid
eller: post@val.vgs.no