Humoristisk innslag i norsktimene

Onsdag fikk VG1 og VG2 besøk av revyartistene Sigmund og Øyvind Kveli. De hadde en forestilling som blandet informasjon og diskusjon omkring HMS og hva HMS-arbeid er, med humor, tullprat og musikk.

Målet er at forestillingen skal være en munter døråpner til et fagfelt som ellers er preget av regler og forskrifter.

Humoren traff elevene som resulterte i humring og god stemning i salen.