Grunnskole på Val?

Styret for Val har vedtatt at skolen skal søke om utvidelse til også å kunne drive grunnskole for første til tiende klasse. Søknaden vil bli sendt til Utdanningsdirektoratet i løpet av januar og vi vil da vente svar på søknaden i løpet av høsten. Det søkes om godkjenning for inntil 75 elever. Tidligste oppstart kan da bli fra august 2019.

Som for Val videregående skole, så vil også en grunnskole ha godkjenning som kristen skole, noe som er vesentlig for oss. I tillegg håper vi at det kan bli en skole som vil være aktuell for nærområde vårt og at vi også kan få benyttet oss av de øvrige fasilitetene på skolen, slik som idrettshallen som er under bygging. Vi ønsker også at det skal være en skole som kan dra nytte av gården, beliggenheten ved sjøen og anleggene rundt det.

Alle interesserte er velkommen til informasjonsmøte om skolen i auditoriet i skolebygget onsdag 24. januar kl 20.00