NRK på Val

For mange ble det nok en liten overraskelse og se NRK-bilen og NRK-kameraet svivende rundt på Val.

I anledning en reportasjon om bruken av E-verktøyet DOKKER så var Val dagens destinasjon. I denne forbindelsen ville NRK filme og intervjue en elev og en lærer for å få vite mer om hva/hvorfor/hvordan DOKKER blir benyttet på Val. VG2 akva-elev Sondre Blikø og lærer Geir Holten lot seg intervjue.  Elevene på akvalinjen på Val benytter DOKKER aktivt i forhold til å dokumentere arbeidsoppdrag og praksis i forbindelse med undervisningen. I dette E-verktøyet benyttes tekst, bilder, video etc som dokumentasjonskilder for å vise måloppnåelse innen kompetansemålene for hvert enkelte fag.