Det bygges og bygges på Val

Det er for tiden masse bygging på Val. Nytt bygg på akvaen ble ferdigstilt før sommeren og nye kontorer ble innviet for noen uker siden, men det betyr dermed ikke at Are og kompaniet står uten jobb. Nå om dagen er det ny idrettshall og nytt maskinhus som står på planen. Samtidig som det sprenges mellom ridehallen og matsalen for å gjøre plass for ny idrettshall, så reises det nå opp vegger til det nye maskinhus oppe ved nyfjøset.

På bildene kan du se litt av prosessen.