Ledig stilling – Tømrer

val v.skole ensfarget

Val videregående skole er en privat skole som ligger i Nærøy kommune i Ytre Namdal. Skolen har ca. 140 elever, godt utbygde driftsavdelinger, internat og gir opplæring innen naturbruk. Skolens visjon er at Val bidrar til positiv utvikling av hele mennesket. Se for øvrig www.val.vgs.no for nærmere informasjon.

Skolen har mange bygninger og et stort uteareal. Det er ca tre stillinger i eiendomsavdelingen. I tillegg leies det inn en del spesialtjenester og sesonghjelp.
Skolen er inne i en utbyggingsperiode, med bygging av maskinhus, idrettshall mm.

Vi søker nå etter:

Tømrer

Stillingen er i utgangspunktet et engasjement i 100 % for ca ett år.

Arbeidsoppgavene er tømrerarbeid, i hovedsak på den nye idrettshallen som skal bygges i 2018. Det kan også bli aktuelt at den som tilsettes bidrar i andre utbyggings- og oppussingsprosjekter. Den som tilsettes vil jobbe sammen med skolens tømrer og øvrige ansatte på avdelingen og skolen for øvrig.

Vi søker primært en person som har fagbrev som tømrer. Arbeidserfaring og forståelse for oppgavene vil bli vektlagt.

Val videregående skole bygger sin virksomhet på kristen tro og driver arbeidet sitt i samsvar med grunnreglene for Norsk Luthersk Misjonssamband som eier skolen. Den som ansettes må kunne arbeide i tråd med skolens kristne målsetning. Søkere må kunne gi opplysninger om dette, jfr AML §§ 13-3 og 13-4. Den som blir tilsatt i stilling på skolen må legge frem tilfredsstillende politiattest, jfr. Privatskolelova § 4-3.

Skolen kan være behjelpelig med bolig.
Tiltredelse snarest. Lønn etter avtale.
Søknadsfrist er snarest.
Kontaktperson for stillingen er avdelingsleder Ommund Tveit, tlf 917 95 484/otveit@val.vgs.no eller rektor Kjartan Åsebø på tlf 979 76 075/ kaasebo@val.vgs.no

Søknad sendes:
Val videregående skole, 7970 Kolvereid
eller til: post@val.vgs.no