Voksenopplæring i landbruksfag

Denne uken var første kursdag med voksenopplæring i landbruksfag på Val. De fleste deltagerne har egen gård eller skal overta en gård. Dette er et tilbud med timer på kveldstid og noen heldager med praksis. Første året går vi gjennom fagene på Vg2 og andre året for Vg3. Til sammen skal dette tilsvare det som de ordinære elevene våre får av landbruksfag de to siste årene på skolen.

Opplegget er et samarbeid med Mære Landbruksskole ved Steinkjer. De har lang erfaring med slike kurs og står som ansvarlig for kurset på Val. Noen av kveldene er det forelesning på Val med overføring via Skype til Mære, og andre kvelder er det motsatt. Praksisundervisningen foregår på gårdsbrukene til de respektive skolene.

Vi på Val er glade for å kunne legge til rette for et slikt tilbud i distriktet vårt og setter pris på samarbeidet med Mære. Så håper vi at utdanningen kan svare til deltakernes forventninger.