Nettkurs tar deg med inn i det nye eventyret

Algedyrking spås å vokse langt raskere enn laksenæringen. Nå kan du skaffe deg kunnskapen du trenger få å bli med på Norskekystens nye eventyr. Og du kan gjøre det via PCen.

Alger er verdens største oppdrettsart med en produksjon på over 25 millioner tonn (2014) og Asia som største dyrkingsområde. Men alger spås å bli den neste store kystindustrien i Norge. Forskerne mener at produksjonen vil vokse med 100-gangen de neste 35 årene. I 2050 kan Norge høste 20 millioner tonn dyrket tang og tare til en verdi av 40 milliarder kroner.

Alger vil gi bærekraftige råstoff til både mat-, fôr-, biokjemi- og legemiddelindustri. I tillegg kan alger brukes som energikilde.

SINTEF slår i rapporten «A new Norwegian bioeconomy based on cultivation and processing of seaweeds» fast at algedyrking kan bli en stor og viktig marin verdikjede i framtidens bioøkonomiske Norge.
Last ned rapporten her.

Formidling av kunnskap er viktig

For å lykkes med å utvikle algedyrking som næring i Norge, er det viktig at potensielle dyrkere får ta del i kunnskapen som nå utvikles rundt kommersiell algedyrking. Dette gjelder både dyrking til industrielle formål og dyrking i mindre omfang retta mot for eksempel nisjemarkeder innen mat eller andre høgverdi anvendelser.

I samarbeid med Norges Vel utviklet Val FoU AS i 2016 et nettbasert kurs innen makroalgedyrking (http://kyst.no/nyheter/lanserer-nettbasert-grunnkurs-for-norges-neste-milliardindustri/). Fagfeltet makroalgedyrking er i stadig utvikling. Makroalgekurset ble derfor redigert og oppdatert allerede i 2017.

Kurset gir grunnleggende kunnskap om algebiologi, utstyr og teknikker, prosessering og mattrygghet, kvalitetssikring, verdikjedeutvikling og bedriftsetablering.

Du trenger ingen spesiell teoretisk eller praktisk bakgrunn for å ta kurset. Men du bør ha interesse for algedyrking og gjerne en idé om å tjene penger på produksjonen. Kurset retter seg mot personer langs kysten som enten vil starte egen virksomhet eller gjøre algedyrking til tilleggsnæring. Elever i videregående skole skal også kunne ta kurset som en del av sitt opplæringsløp.

Gode erfaringer

Val FoU AS har siden 2013 drevet kunnskapsbygging og formidling om algedyrking til elever i tett samarbeid med Val videregående skole i Nord-Trøndelag. Skolen var en av de første i Norge som fikk tildelt konsesjon for makroalgedyrking, og har samarbeid med forskningsinstitusjoner som SINTEF og NIBIO og kommersielle aktører som Seaweed Energy Solutions og Seaweed AS. 

– Val videregående skole har brukt makroalgekurset i undervisningssammenheng i kombinasjon med praksis på eget algeanlegg. Elevene har hatt svært godt utbytte av kurset som gir elevene innblikk i hele verdikjeden, fra grunnleggende algebiologi til utvikling av forretningsidéen. Kurset videreføres nå som en fast del av undervisningstilbudet innen akvakultur på Val vgs., sier lærer Tine Melkersen Moe.

Øivind Kringstad tok makroalgekurset i vinter, og mener det ga en god innføring i fagfeltet.

– Kurset gir tilstrekkelig kunnskap til å kunne gå videre med kommersialisering. Et nettbasert kurs gir stor fleksibilitet, samt at det er en tids- og kostnadseffektiv måte å skaffe seg den nødvendige kunnskapen, sier Kringstad, som absolutt vil anbefale makroalgekurset til andre.

Gir deg kunnskap og nettverk

I tillegg til kunnskap og teori om makroalgedyrking, gir kurset deltakerne muligheter til å utvikle egne fagnettverk. Det tror vi øker sjansen for at det faktisk etableres bedrifter med fokus på marked og markedsmuligheter i en fremtidig algenæring. Taredyrking er miljøvennlig og vil være viktig for den nye, norske bioøkonomien. Samtidig imøtekommer produktene store makrotrender knyttet til helse, sunnhet og miljø – med uendelige markedsmuligheter.

Det nettbaserte algekurset er tilgjengelig i nettbutikk, bruk link http://www.datapowerlearning.com/no/Product.aspx?ProductID=1390

I 2050 kan Norge høste 20 millioner tonn dyrket tang og tare til en verdi av 40 milliarder kroner. Et nettbasert algekurs gir deg kunnskapen du trenger for å bli en del av det framtidige kysteventyret.

For mer info, kontakt

Halvor Mortensen, Val FoU AS

+47 95108042