Ledig stilling – Lærer i husdyr-plante

val v.skole ensfarget

Val videregående skole er en friskole som ligger i Nærøy kommune i Ytre Namdal. Skolen vil høsten 2017 ha ca. 140 elever. Vi har godt utbygde driftsavdelinger, internat og gir opplæring innen naturbruk. Fordypningene ved skolen er landbruk, akvakultur og hestefag. Skolens visjon er at Val bidrar til positiv utvikling av hele mennesket. Se for øvrig www.val.vgs.no for nærmere informasjon.

Skolen har et høyt aktivitetsnivå innenfor landbruk:

  • Vi har Vg2 og Vg3 landbruk og fordypning i landbruk på Vg1 naturbruk.
  • Storfe, gris og sau. Melkeproduksjon i nytt fjøs fra 2014.  
  • Driver ca 700 dekar dyrka mark, pluss beiter.
  • Nært samarbeid med landbruket i regionen og utstrakt internasjonalisering.
  • Det er ca 10 personer som har hele eller deler av arbeidet sitt i tilknytning til landbruk på skolen.

Vår husdyrlærer gjennom mange år skal ut i ett års permisjon fra januar 2018.
Vi søker derfor nå etter:

Lærer i husdyr- og/eller plantefag

Arbeidet består i undervisning i husdyr- og/eller planteemner. Andre landbruksfag som teknikk og økonomi/driftsledelse er også interessante. Det er aktuelt med både klasseromsundervisning og praktiske øvelser ute i avdelingen.

Stillingen er i utgangspunktet 100 % for året 2018. Ønske om forlengelse kan bli aktuelt.

Vi søker primært en person med høyskoleutdanning innen husdyr eller plantefag. Annen relevant bakgrunn kan være interessant. Dersom pedagogisk utdanning mangler, må man regne med å måtte ta det etter hvert.

Val videregående skole bygger sin virksomhet på kristen tro og driver arbeidet sitt i samsvar med grunnreglene for Norsk Luthersk Misjonssamband som eier skolen. Den som ansettes må kunne arbeide i tråd med skolens kristne målsetning. Søkere må kunne gi opplysninger om dette, jfr AML §§ 13-3 og 13-4. Den som blir tilsatt i stilling på skolen må legge frem tilfredsstillende politiattest, jfr. Friskolelova § 4-3.

Den som tilsettes må regne med å måtte delta i skolens sosialpedagogiske arbeid.

Skolen tilbyr lønns- og arbeidsvilkår etter avtaleverk og kan være behjelpelig med bolig.
Søknadsfrist er innen 25. september.
Tiltredelse 1. januar 2018, eller etter nærmere avtale.
Kontaktperson for stillingen er inspektør Svanhild Øpstad på tlf 906 82 936/sopstad@val.vgs.no

Søknad sendes:
Val videregående skole, 7970 Kolvereid
eller: post@val.vgs.no