Kobberslangen i «Valørkenen»

Det finnes mange ulike måter å utføre en kristendomtime på.  Når du har om Det Gamle Testamentet og Moses i ørkenen så er det ganske treffende å ta turen ut i «Valørkenen», altså ridebanen. Her fikk elevene i dag en innføring og et visuelt innblikk av Josef Birgersson (kr.dom lærer) i hvordan Israelsfolket spiste «Manna» i ørkenen og historien om Kobberslangen. Deretter gjorde de en reise mange hundre år fremover til Hiskias regjeringstid og offerildene som brant til nettopp kobberslangens ære.

Undervisningen bestod av tre ulike konkurranser med tekstgjennomgang i mellom.