Velkommen til nytt skoleår!

Nå ser vi frem til å ønske ca 145 elever velkommen til Val. Spesielt velkommen til dere som er nye dette året!

Søndag den 20. august er det åpent for å flytte inn i internatet fra klokken 12.00. Man kan flytte inn resten av denne dagen. Romnøkkel blir utlevert etter hvert som elevene kommer. Da signeres også internatkontrakten.

Programmet for søndagen ser ellers slik ut:
Kl 14.00-1530 Middag i matsalen (fleksitid).
Kl 15.30 Åpningsmarkering i auditoriet.
Kl 16:30 Internatmøte for foreldre (elevene kan være med).
Kl 17.00 Kaffe og kaker i matsalen.

Det blir også mat og et aktivitetstilbud for elevene om kvelden.

Skoleåret starter offisielt opp mandag 21. august kl 08.10 i auditoriet.

Hjertelig velkommen til Val!