Val elever til topps under Innovasjonscamp

Under landbruksmessen Agrisjå, ble det fredag den 25. august arrangert en innovasjonscamp for elever fra de fire grønne naturbruksskolene i Trøndelag. Elevene ble utfordret til å komme med den beste ideen for utnyttelse av et restråstoff fra land-, hav- og skogbruket. De skulle bruke dagen på messen til å jobbe med sitt konsept. De skulle også gjerne snakke med utstillerne for å få støtte og hjelp med ideen sin.

Simen Bredesen og Jonas Bremset utgjorde Val sitt lag. De pekte på at det tapes store mengder næringsstoffer i sjøen fra avføringen fra oppdrettsfisk. Spesielt fokuserte de på fosfor som er en ikkefornybar ressurs og på nitrogen, som er det næringsstoffet det gjødsles mest med i landbruket. Elevene hadde funnet tall på hva som tapes og på behovene i landbruket. Dette satte de sammen og viste at dersom man kan utnytte næringsstoffene fra havbruket i landbruket, så vil man bidra til å løse bærekraftsutfordringer i begge næringene.

Med seg hjem fra Stjørdal fikk elevene diplom, tilsagn om en inspirasjonstime med Innovasjon Norge og 10 000 kr til skoletur.

Arrangører var Innovasjon Norge, Landbruk21 Trøndelag og Fylkesmannen i både Sør- og Nord-Trøndelag. Juryen bestod av blant andre lederen i Bondelaget og styrelederen i Nortura.