Val-elev hedret på Agrisjå

Årets agronom
Nytt av året er kåring av årets agronom blant naturbrukselevene i Nord-Trøndelag. Under landbruksmessa Agrisjå på Stjørdal siste helgen i august, ble Sivert Horseng Johannesen tildelt utmerkelsen med diplom, nål og medlemskap i agronomlaget for Nord-Trøndelag.

I kriteriene for kåringen heter det blant annet at: Kandidaten har vært et forbilde gjennom god innsats og et solid faglig resultat i agronomutdanningen.
Det og mer til kan trygt sies om Sivert, noe som resulterte i utmerkelsen. I begrunnelsen for innstillingen het det blant annet at:
Sivert evner å være godt faglig forankret og samtidig tenke nytt og fremtidsrettet. Han viser svært gode analytiske evner og har en innsikt i det å drive en bedrift som er sjelden for den alderen. Gjennom praksis og teori har han vist at det går an å være god i begge deler.
Han har naturlige lederevner og har vært tillitsrepresentant for klassen.
 

Vi gratulerer Sivert som årets agronom i Nord-Trøndelag og håper at det kan inspirere yngre elever til god innsats på skolen fremover!