Matematikk, kroppsøving, naturforvaltning og akvakultur

val v.skole ensfarget

Val videregående skole er en friskole som ligger i Nærøy kommune i Ytre Namdal. Skolen vil høsten 2017 ha ca. 145 elever. Vi har godt utbygde driftsavdelinger, internat og gir opplæring innen naturbruk. Fordypningene ved skolen er landbruk, akvakultur og hestefag. Skolens visjon er at Val bidrar til positiv utvikling av hele mennesket. Se for øvrig www.val.vgs.no for nærmere informasjon.

Vi utvider lærertallet og har også fått noen endringer i kollegiet mot slutten av skoleåret.
Vi søker derfor nå etter:

Lærere i matematikk, kroppsøving, naturforvaltning og akvakultur

Fagene utgjør en stillingsressurs på inntil 280 %, fordelt på alle tre trinn. Det er også ønskelig å få dekket behov som kontaktlærer og i spesialpedagogikk. Vi ønsker å komme i kontakt med kandidater med ulike fagkombinasjoner, også med fag utenom de som er nevnt her, da vi kan ha mulighet til å rokere internt.
Vi er også åpne for ulike ønsker om stillingsstørrelser.

Når vi fordeler arbeidsoppgavene ønsker vi å legge til rette for at alle får brukt sine evner og interesser best mulig, derfor forsøker vi å tilpasse stillingene til den enkeltes bakgrunn.

Vi søker personer med undervisningskompetanse i de ulike fagene. Dersom pedagogisk utdanning mangler, må man regne med å måtte ta det etter hvert.

Val videregående skole bygger sin virksomhet på kristen tro og driver arbeidet sitt i samsvar med grunnreglene for Norsk Luthersk Misjonssamband som eier skolen. Den som ansettes må kunne arbeide i tråd med skolens kristne målsetning. Søkere må kunne gi opplysninger om dette, jfr AML §§ 13-3 og 13-4. Den som blir tilsatt i stilling på skolen må legge frem tilfredsstillende politiattest, jfr. Friskolelova § 4-3.

Den som tilsettes må regne med å måtte delta i skolens sosialpedagogiske arbeid.

Skolen tilbyr lønns- og arbeidsvilkår etter avtaleverk og kan være behjelpelig med bolig.
Søknadsfrist er snarest.

Tiltredelse 1. august 2017, eller etter nærmere avtale.

Kontaktperson for stillingene er inspektør Svanhild Øpstad på tlf 906 82 936/sopstad@val.vgs.no

Søknad sendes:
Val videregående skole, 7970 Kolvereid
eller: post@val.vgs.no