Nå er vi i gang med idrettshallen!

Denne uka har vi startet opp med grunnarbeidet for den nye idrettshallen. Det vil si, det er entreprenørfirmaet Sverre Tangen Maskin og Transport AS fra Kolvereid som står for arbeidet. Først er det å ta vekk jord og vegetasjon, før det bores og klargjøres til sprengning. Vi må også få vekk tankene og kummen som står på tomten. Sprengningen er planlagt å starte etter at skolen er slutt nå i juni. I sommer blir det derfor stor trafikk for å kjøre vekk stein fra tomten. Til sammen regner vi med å sprenge ca 8-9 000 m3 fast fjell i haugen mellom stallen og matsalen. Noe skal brukes til utvidelse av den nye fjøstomta, noe skal til laging av skogsvei mellom fjøstomta og Østmarka, og noe skal knuses til grus og pukk.

Når selve hallen begynner å reise seg i tomten vet vi enda ikke, men om det ikke blir før, så tror vi i hvert fall at det blir til neste vår.