Storfint besøk på Val

Fra 2018 skal Nord- og Sør-Trøndelag slås sammen til ett fylke. Det jobbes nå for å få til en god fusjon, da er det også viktig å bli kjent i det nye storfylket. 2 og 3. mai var arbeidsutvalget for sammenslåingen på rundtur i Ytre-Namdal. Det består av de ledende politikerne i de to fylkene. Med seg hadde de også de administrative lederne i fylkene. Onsdagen fikk de god lunsj i matsalen (det er alltid god lunsj i matsalen). Etterpå bar det til auditoriet for orientering om Nærøy, Val og næringslivet ellers i kommunen. Det var hyggelig at de ville ta turen innom og se skolen vår. Og så blir vi litt stolte når vi hører hvor mye som skjer og som er under utvikling ellers i kommunen vår også.