Skogsdrift på Val

Skog og utmark er i areal det aller største på Val.  Skogen utgjør omtrent 3500 dekar, hvorav ca 2500 dekar er produktivt. 
Agronomene har i vinter hatt praksis i tømmerhogst på Laugaeiendommen, like ved den nye gjødselkummen.  Vi har kun hatt noen få dager til rådighet, men innmålt tømmer til Allskog viser at vi har hogd 60 m3.  Det var lite frost, så det passet godt med kort driftsveg.  7 topp motiverte elever gjorde alt for å få godt resultat.  Da vi en dag startet med 5 nye Husqvarna sager var innsatsen ekstra høy.  Noen har felt og kvistet, mens andre har dratt sammen med vinsj, før sistemann frakter til velteplass med tømmervogn.  Selv i regnvær er det godt å komme ut av klasserommet noen timer.  Lunsj rundt bål er vel som alltid et høydepunkt.  Kaffekjelen og pølser kom da fram, og vi hadde en god prat.
De andre klassene har vært med Bjørn og hogd tømmer ved det nye fjøset.  Siste økt var en gruppe fra vg1, som startet på å hogge veglinje mellom fjøset og pukkverket.  I løpet av sommeren skal det bygges traktorveg her.  Det vi da være mulig å kjøre ut tømmer i hele dette stykket med tømmervogn.  Målet framover blir å øke hogsten år for år til vi hogger tilveksten.

På bildene ser vi elevene som er klar for innsats med de nye sagene, og elevene som tar en velfortjent lunsjpause.

Av: Driftsleder eiendom, Ommund Tveit